Processos de Coaching


Un procés de Coaching és precís i concret, tenint un nombre de sessions que poden oscil·lar de 6 a 8, podent ser ampliades fins a un màxim de 10. Tot això dependrà tant del tipus de procés de Coaching com de la valoració que es farà entre coach i coachee. Les sessions seran de 60 minuts. La informació serà absolutament confidencial. Mantenint l’ètica i les normes de conducta establertes per ICF, complint així el codi deontològic.

A les sessions es promou la reflexió, l’autoconeixement i l’exploració de les alternatives per prendre decisions. Es tracta de passar a l’acció per així aconseguir les metes proposades.

Es realitzarà una entrevista prèvia de 30 minuts totalment gratuïta. Servirà per conèixer-nos, veure quin objectiu vol treballar el client, establir l’horari de les sessions i informar del preu de les mateixes.